Aquesta web neix amb l’únic objectiu de facilitar informació oficial de tots els jocs publicats per Croma Games. És una web funcional que es limita a mostrar per fitxes tot allò relacionat amb les creacions de l’editora.

Cadascuna de les fitxes dels jocs compta amb un accés directe que redirigeix el visitant cap a la botiga d’aplicacions corresponent al seu terminal mòbil.

T’agrada la web?
Contacta amb nosaltres