Descobreix perquè és tan important dissenyar una bona estructura dun lloc web

L’estructura web és la forma com organitzem tot un lloc web, és a dir, la relació que hi ha entre totes les pàgines i el contingut d’un lloc web, com està estructurada la informació i interconnectada entre ella.

Tenir una bona estructura web a WordPress o qualsevol altre CMS des d’un bon inici és clau per aconseguir excel·lents resultats al lloc web.

Per què és important una bona estructura web a WordPress?

Tenir una bona estructura web a WordPress és clau per a dues raons fonamentals.

D’una banda, tenir una bona estructura web ajuda a la indexació de les mateixes pàgines a cercadors com Google. Si els rastrejadors de Google poden llegir la pàgina d’una manera ràpida, organitzada per temàtica, entrellaçant continguts rellevants… Serà més probable que indexeu el contingut en millors posicions, de manera que incrementarà la probabilitat d’aconseguir més trànsit al lloc web.

D’altra banda, una bona estructura web és essencial per facilitar la navegació dels usuaris dins les diferents pàgines. La forma com s’organitza la informació, el disseny del lloc web i dels continguts és essencial per oferir una bona experiència als usuaris perquè converteixin de forma còmoda i fàcil.

Com dissenyar una bona estructura web per a una pàgina de WordPress?

Abans de crear un nou lloc, hi ha 3 aspectes fonamentals que has de tenir en compte per crear una estructura web d’acord amb les necessitats dels teus usuaris per oferir una bona experiència.

1. Organitza el contingut

Abans de dissenyar una estructura web per a WordPress hem d’organitzar el que mostrarem, ja siguin productes o serveis entre d’altres. D’aquesta manera podrem dissenyar una estructura amb unes pàgines o categories principals amb més autoritat i altres pàgines relacionades amb aquesta temàtica.

D’aquesta manera, es recomana organitzar els serveis o productes, seguint els passos següents:

a) Llista tots els teus productes o serveis
b) Organitzats per temàtiques, ja sigui en funció de la seva tipologia, ús, preu, característiques… Podeu diferir depenent del sector.
c) Defineix una pàgina principal per producte o serveis i els secundaris de cada categoria. Penseu que es poden organitzar per categories, subcategories o productes. Informació més genèrica es pot incloure en un bloc més endavant.

2. Realitza un estudi de paraules clau

Un cop tenim organitzat el contingut, és important conèixer com els usuaris els busquen. És a dir, és recomanable fer un estudi de paraules clau i una anàlisi de la competència per estructurar i dissenyar l’arquitectura web, no només sobre la base de la informació, sinó com els usuaris la busquen.

És recomanable dissenyar una estratègia SEO de manera que tinguem la informació estructurada pels usuaris, però també pels cercadors.

3. Crea un disseny personalitzat

Quan pensem l’estratègia de l’estructura web d’un WordPress és tan important com organitzem els continguts, així com els mostrem. El disseny web és un element clau dins de l’estructura web a l’hora d’oferir una bona experiència a l’usuari, tant a la web en ordinador com a mòbil.

Recomanem crear un disseny sobre la base de l’experiència que es vol oferir a l’usuari, als objectius empresarials i als productes o serveis més destacats per proporcionar-los la millor experiència i una navegació fàcil, comprensible i còmoda.

Més informació sobre com dissenyar una estructura web per a WordPress

Poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’especialistes per assessorament sobre com dissenyar una estructura web per a WordPress per oferir una bona experiència als usuaris.