El blog associat a la web de Comotinta el vam desenvolupar en base a diverses premisses, però la més important va ser, clarament, la de mantenir el mateix aire fresc i optimista que emana la web principal. Així doncs, la senzillesa i una gran usabilitat acompanyades de l’elegància original són la pauta amb la que ens vam guiar des d’un primer moment i fins al final del desenvolupament.

T’agrada la web?
Contacta amb nosaltres

Comotinta
Comotinta