La web del concurs internacional de fotografia esportiva photoawards.fcbarcelona.com organitzat pel Futbol Club Barcelona està plantejada com una eina àgil i entenedora per als participants i com un espai de consulta molt visual de les fotografies guanyadores per als visitants.

El gestor intern del concurs sota WordPress es va programar totalment a mida, aconseguint entregar un producte molt personalitzat (no existía cap plugin comercial que encaixes en el projecte) complint tots els requisits en quan a funcionament i seguretat que demanava el Futbol Club Barcelona.

T’agrada la web?
Contacta amb nosaltres

fcbphotoawards wordpress
fcbphotoawards wordpress